W takim przypadku wniosek o obniżenie alimentów jest jak najbardziej zasadny

2019-09-15

Dochodzenie alimentów – postępowanie sądowe. Obecnie pełnoletnie dziecko, które nie jest w stanie samo się utrzymać, może żądać alimentów od swoich rodziców. Czy rzeczywiście słuszne jest obniżenie alimentów – jak już wcześniej wspomniałam – zdecyduje sąd na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego. W takim przypadku wniosek o obniżenie alimentów jest jak najbardziej zasadny. To realny problem, z którym musiało zmierzyć się orzecznictwo Sądów. Sąd, rozpatrując sprawę o obniżenie alimentów, bierze pod uwagę, czy przyczyna wystąpienia z takim żądaniem ma charakter ciągły,. Rodzice będą mogli się uchylić od płacenia alimentów na swoje pełnoletnie dzieci, nawet jeśli alimenty zostały orzeczone przez sąd. 136 KRO można zastosować jeśli do uszczuplenia majątku doszło nie dalej jak w ciągu 3 lat przed wniesieniem pozwu o zasądzenie alimentów i aby w tym czasie strony łączył stosunek alimentacyjny. Obecnie jest zatrudniony i zarabia 602 zł netto, co należy ująć w pozwie o obniżenie alimentów, aby zmniejszyć alimenty do wysokości 500 złorekta aby obniżyć alimenty do wysokości 250 zł? Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, wpis dotyczący kwestii alimentów na dzieci w przypadku ustanowienia przez Sąd opieki naprzemiennej obojga rodziców. Ministerstwo śledzi orzecznictwo zakresie zasądzania alimentów, i w razie niekorzystnego z punktu widzenia założeń ustawy kierunku orzecznictwa zapowiada możliwość doprecyzowania zapisów ustawy. Natomiast pozwana utrzymuje się z alimentów płaconych przez powoda i nie czyni starań mających na celu podjęcie przez nią jakiegokolwiek zatrudnienia. W ocenie Sądu, na podstawie zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego powództwo o obniżenie alimentów nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie podlegało oddaleniu. W sprawie ustalenia wysokości alimentów zapadł ostatnio wyrok, w którego uzasadnieniu można przeczytać, że sąd nie zasądził żądanej kwoty, ponieważ rodzic może skorzystać z programu 500+. W tym stanie rzeczy, uwzględniając częściowo żądanie obniżenia alimentów w pozostałym zakresie należało na podstawie. 136, który przyznaje uprawnionym do alimentów szczególną ochronę. Czy mogę starać się o obniżenie alimentów? Ojciec dziecka musi wykazać w pozwie, że od czasu zasądzenia alimentów nastąpiła zmiana stosunków. Następnie domagając się nadal uchylenia obowiązku alimentacyjnego żądał ewentualnie obniżenia alimentów do kwoty 200 zł miesięcznie (k. Pełnoletnie dziecko nie otrzyma alimentów jeśl płacenie ich wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica lub gdy dziecko nie dokłada żadnych starań, aby samodzielnie się utrzymać. Wspomnę również jeszcze o tym, że obowiązkiem Sądu w sprawach o rozwodowych, a już tym bardziej alimentacyjnych jest wydanie orzeczenia w przedmiocie alimentów na małoletnie dzieci stron. Nadal rodzice będą mieli obowiązek płacenia alimentów na małoletnie dziecko. Zmiana dotyczy alimentów na pełnoletnie dzieci. Czy z tego względu ojciec może żądać zwrotu alimentów za miesiące przepracowane przeze mnie? Uchylenie alimentów bądź ich obniżenie pociągnęłoby przecież negatywne skutki przede wszystkim dla dziecka, tymczasem winę za całą sytuację ponosi skazany rodzic. W takim przypadku dziecko niepracującego skazanego może dochodzić alimentów od swoich dziadków (zarówno ze strony matki jak i ojca) bądź dalszych krewnych. Pogląd taki był jednak krytykowany ze względu na swoje nieprzystosowanie do sytuacji społeczno – gospodarczej w kraju i opierania wysokości alimentów na całkowicie hipotetycznych podstawach. Podsumowując, jak wynika z przepisów i orzecznictwa – były mąż ma podstawy, by wnioskować o obniżenie alimentów, lecz musi swój pozew solidnie uzasadnić. Sprecyzował żądanie pozwu i wniósł o obniżenie alimentów do kwoty po 900 zł miesięcznie. Czy z uwagi na dobro uprawnionego można ograniczyć wysokość otrzymywanych przez niego alimentów bez prawomocnego wyroku ? Na przyznanie alimentów przy opiece naprzemiennej ma więc szansę rodzic, który poświęca dziecku nieco więcej czasu bądź też znajduje się w gorszej sytuacji finansowej od drugiego rodzica. Czy będę dalej uprawniona do alimentów do czasu znalezienia pracy? Tym samym stworzenie fikcji zatrudnienia na wolności i wymierzenie alimentów na tej podstawie byłoby dla takiej osoby krzywdzące. Sąd może nie orzec o obniżeniu alimentów albo może uwzględnić powództwo przez zmianę orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Ojciec dziecka ciągle próbuje dowieść, że sąd powinien zasądzić obniżenie alimentów na syna.