Pozycjonowanie strony, a użytkownik

2020-07-15

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa mają zawsze nadzieję, że użytkownik Internetu, który raz wyświetli daną witrynę, znów do niej powróci - w przypadku osób prywatnych, aby czytać newsy, ciekawostki lub nawiązać kontakt (osoby te mogą założyć blog), zaś w przypadku firmy, by reklamować lub sprzedawać produkty.


Pozycjonowanie strony http://mateuszkozlowski.pl/, a dbanie o stronę językową

A zatem to, do czego powinno się dążyć od momentu, w którym podejmuje się decyzję o utworzeniu witryny internetowej lub o zwiększeniu liczby odwiedzin, to fidealizacja użytkownika lub potencjalnego klienta. Ważne jest zatem pozyskiwanie danych dotyczących użytkowników w celu wzmocnienia w miarę upływu czasu więzi z nimi, jak najlepszego poznania ich postaw, zainteresowań, zachowań przy zakupach. Punktem wyjściowym w tym kierunku jest bez wątpienia wypełnienie strony rejestracyjnej (która w ramach informacji obowiązkowych zawiera co najmniej imię, nazwisko, adres e-mailowy i hasło) oraz potwierdzenie dla użytkownika, które musi graficznie przyjemne i atrakcyjne, ale proste i jasne, od razu dla niego zrozumiałe, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie strony.


Musi ono stanowić wyraźne oświadczenie informujące o pozytywnym lub negatywnym wyniku rejestracji, a w przypadku pozytywnego wyniku zawiadamiać o tym odwiedzającego poprzez komunikat ze słowami uznania i gratulacjami. Dobrze jest też umieścić czynności związane z rejestracją i potwierdzeniem na górze strony, tak aby użytkownik miał wygodę i nie musiał obniżać strony na ekranie i ewentualnie nie doczytać się jakichś informacji. Następny krok przewiduje wysłanie e-maila potwierdzającego na adres poczty elektronicznej podany przez odwiedzającego w formularzu rejestracyjnym i prawie zawsze warto go grzecznie poprosić o kliknięcie na podany w e-mailu link w celu zakończenia rejestracji na 100%.


W tej początkowej fazie nie wolno zaniedbać strony językowej - użyty język musi być pełen grzeczności i serdeczności, a równocześnie mało formalny, przyjacielski w celu nawiązania bliskich stosunków z użytkownikiem. W tym duchu można umieścić na stronie miejsce przeznaczone dla odwiedzającego, na którym poprosimy go o umieszczenie opinii o witrynie i sugestii, co według niego można by zmienić, co jest dla niego bardziej ciekawe a co mniej, o podanie którymi kanałami informacyjnymi odnalazł witrynę oczywiste jest, że wszystkie te wymagania muszą być dobrowolne (nikt nie lubi nakazów i ograniczeń). Inną metodą, najstarszą z wykorzystywanych w tradycyjnym marketingu i w marketingu internetowym, jest oferowanie prezentu odwiedzającemu.