Co rozumiemy pod pojęciem terapii logopedycznej?

2020-09-06

Na pewno w odniesieniu do terapii logopedycznej, mamy na myśli pewną fachową terminologię. Otóż, terapia logopedyczna http://www.trampolina-dzieci.pl/oferta/konsultacje-logopedyczne/ jest pojęciem, którego używa się częściej niż w przypadku korekty logopedycznej lub reedukacji mowy. Na pewno taka terapia obejmuje całym swoim zasięgiem wiele specyficznych oraz zamierzonych działań, których celem jest wyeliminowanie wszystkich zakłóceń związanych z prawidłowym porozumiewaniem się.Co jest celem terapii logopedycznej?


Przede wszystkim chodzi o skuteczne usuwanie zaburzeń mowy, które pojawiły się u danej osoby. Ważne jest także przywracanie mowy, kiedy mamy przypadek jej utraty. W przypadku terapii logopedycznej chodzi także o nauczanie mowy, wtedy gdy się jeszcze nie wykształciła oraz często o właściwe wyrównywanie różnych opóźnień związanych z rozwojem mowy.Czym jest termin „rehabilitacja” w odniesieniu do mowy?


Często to pojęcie jest używane, mimo że kłóci się ze znaczeniem w rzeczywistości. Rehabilitacją nazywamy przywracanie sprawności psychicznej oraz fizycznej i jest to termin, który jest bliższy medycynie niż logopedii.